Jolie Nguyen

Lão hoá ngược một chút không? 😼😼 tóc ngắn mỗi ngày không tốn mấy tiếng làm tóc và makeup trước khi đi event nữa rồi 💁🏻‍♀️ Makeup & Hair: Xi Quan Lê

Jolie Nguyen

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, buồn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu ☀️☀️☀️ Photo: Tony Dinh #hellosunshine #JolieNguyen #todayLỳwears #betterandstronger