Đặng Trang

Đừng mỏng manh như bồ công anh trước gió. Mà hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông..