Mai Thu Hiền

“Người sửa được tính của bạn là người bạn yêu. Còn người chịu được tính của bạn sẽ là người yêu bạn nhất ” ❤️