Ngân Bùi

Chào cờ!🇻🇳 Các cô 1 hướng, các con muôn hướng😂