Ngân Bùi

Ngày mà bạn nhận ra đã trót yêu một người, là ngày bạn đã chọn vùi sâu quá khứ để lòng mình mở ra đón lấy một tình yêu mà từ lâu đã quên phải bắt đầu như thế nào…