Ngọc Trâm

Giông bão em còn không sợ, cớ gì mà lại ngại mưa…☺️☺️