Ny Saki

Không cầu xin cho gánh nặng sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng xin cho đôi vai hãy luôn vững vàng☺️☺️☺️