Phùng Thị Ngọc Trâm

Nhớ ngày xưa bố dạy “Sống trên đời, đừng để trời tru đất diệt, Sống là phải đúng với lương tâm” nhớ mãi Mặt mũi càng ngày càng phúc hậu rồi đấy 😊