Thảo Ly

Thời tiết này đi đâu cũng chỉ mún về làm bạn với điều hoà 😭