Thảo Ly

Trước đây, tôi từng yêu một người. Cho rằng không có anh ngày tháng rực rỡ nhất cũng đều tẻ nhạt vô vị. Đến khi duyên phận đã hết, tôi mới tỉnh ngộ. Bản thân thật ra cũng không nặng tình đến thế.. 😌