Tran Anh Tuyet

Đừng dùng trí thông minh của mình để lợi dụng lòng tốt của người khác