Trân Trần

Dắt 2 con cún ra ngoài đường chơi ko ai nhìn mình toàn nhìn cún 😑 Cảm thấy thua thiệt 😫