Trân Trần

Trân đi ra ruộng xem câu cá, Trân mặc nguyên bộ đồ màu trắng cho đỡ dơ, Trân thật sáng suốt,Trân thật thông minh, hãy như Trân 😂