Yến Bis

Thật ra cuộc sống mà tôi mong muốn rất đơn giản, là lúc muốn mua một món đồ gì đó, mở ví ra xem thì vừa hay có đủ tiền. – Chia sẻ của cô gái nghèo rớt mùng tơi cho biết 😂😂😂